+
Search

U bent hier

more

Spoedgevallen

Wie wordt er eerst geholpen?

De triageverpleegkundige roept u uit de wachtzaal en begeleidt u naar de triageruimte. Daar zal men vragen naar de reden van uw aanmelding. Op basis daarvan wordt een eerste inschatting van de ernst van de klachten gemaakt.
Op deze manier proberen wij steeds de mensen met de meest ernstige problemen eerst te behandelen. Naargelang de ernst van uw toestand wordt u een urgentiegraad toegekend volgens het Manchester triagesysteem. De spoedarts zal u en de andere patiënten in volgorde van de aangegeven urgentiekleur zien en onderzoeken. Patiënten worden daarom niet behandeld in volgorde van aankomst, wel volgens de urgentiegraad. Onderstaande wachttijden zijn indicatief; onder sommige omstandigheden, zoals extreme drukte, zullen de wachttijden afwijken.

Triage spoedgevallen

Deze manier van werken wordt ook uitgelegd in deze animatievideo: