+
Search

U bent hier

more

Intensieve zorgen

Bezoek

Het bezoek op de dienst intensieve zorgen is beperkt tot twee bezoekmomenten per dag. Dit om de rust van de patiënten niet te verstoren maar ook om de zorgverleners op een optimale manier te laten werken. Rusten is voor de patiënten een belangrijk onderdeel van hun herstel. Daarom vragen we u om het aantal bezoekers te beperken tot maximum drie personen en het bezoek zo rustig mogelijk te houden. Indien u met meer personen bent, vragen we u om elkaar af te wisselen.

Bezoek is dagelijks mogelijk van 13.30 uur tot 16.30 uur en van 18 uur tot 19.30 uur. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en na afspraak met de verantwoordelijke verpleegkundige kan hier van afgeweken worden. De dienst intensieve zorgen is niet vrij toegankelijk. Indien bepaalde patiënten nog een dringende verzorging of onderzoek moeten krijgen, wordt aan de familieleden gevraagd om nog even te wachten in de wachtzaal.

Bezoek van kinderen kan besproken worden met de verpleegkundige omwille van de psychische impact die een bezoek aan intensieve zorgen kan hebben. In uitzonderlijke gevallen kan het bezoek gewenst zijn en wordt dit toch toegestaan na overleg met de arts, de verantwoordelijk verpleegkundige.

Patiënten op intensieve zorgen zijn erg gevoelig voor infecties. Daarom vragen wij u om telkens zowel voor als na uw bezoek uw handen te ontsmetten met handalcohol. U vindt flacons in de kamer van elke patiënt.

Bloemen en planten zijn om hygiënische redenen niet toegelaten op de dienst intensieve zorgen.

Het is niet toegestaan om gegevens met betrekking tot uw bezoek te registreren of verspreiden. Dit om de privacy van onze patiënten, bezoekers en zorgverleners te verzekeren (=privacywet en artikel 22 van de Belgische grondwet en wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Het nemen van foto’s, het opnemen van gesprekken of filmen is absoluut verboden. De mogelijke interferentie van gsm’s en tablets met gesofisticeerde apparatuur is op dit ogenblik nog onduidelijk. Het gebruik van gsm en tablet is beperkt toegelaten.

Het eerste bezoek aan de dienst intensieve zorgen kan erg confronterend zijn. De zieke is immers omgeven door apparatuur en heeft mogelijk verschillende slangetjes en klevers op zijn lichaam. Soms kan hij ook niet praten omdat hij een beademingsslangetje heeft in de keel.

Aarzel niet om de zieke aan te raken als u dit wenst of tegen hem te praten, ook als hij niet kan antwoorden.

Schrik niet als er plots een alarm afgaat. De meeste alarmsignalen zijn waarschuwings- en herinneringssignalen die zeker niet betekenen dat er iets fout loopt of dat u iets verkeerd doet. De verpleegkundigen zullen het signaal zo snel mogelijk afzetten.