+
Search

U bent hier

more

Spoedgevallen

Behandeling op spoedgevallen

Voor de komst van de spoedarts

De verpleegkundige kan voor de komst van de arts al enkele onderzoeken opstarten wanneer deze van toepassing zijn op uw ziektebeeld.

Bij een inwendig ziektebeeld (buikpijn, braken, niercrisis, kortademigheid, e.d.): Hartmonitoring

 • Parameters (bloeddruk, saturatie en temperatuur) nemen
 • Monitoring
 • Bloedname
 • ECG nemen
 • Pijnstillende/koortswerende medicatie toedienen
 • Ontkleden

Bij een trauma (verstuiking, breuk, wonden, e.d.):

 • Pijnmedicatie geven
 • Medische beeldvorming opstarten, op voorschrift van de arts en in overleg met de spoedarts
 • Eerste wondzorg uitvoeren

 

Verder verloop na het onderzoek van de spoedarts

Na onderzoek door de arts en het aanvragen van de resultaten is het wachten op de resultaten. Om u een indicatie te geven:

 • De tijd nodig om over de volledige resultaten van een bloedanalyse te beschikken bedraagt 1,5 tot 2 uur.
 • Het nemen van medische beelden, zoals een RX, gebeurt door een verpleegkundige die hierin gespecialiseerd is, maar niet altijd op de dienst spoedgevallen aanwezig is. Hij of zij wordt opgeroepen, wat de wachttijd kan verlengen. Na het nemen van een radiografie, echo of CT-scan moet de radioloog deze beelden bekijken en interpreteren voordat een definitief verslag beschikbaar is. Ook dit vraagt tijd.

Van zodra de arts alle resultaten heeft, kan deze meestal een diagnose stellen. Als u niet opgenomen moet worden, zal de arts u alle informatie komen geven en zo nodig een voorschrift bezorgen voor medicatie die u moet innemen.

Afhankelijk van de verwijsbrief van uw huisarts of van de noodzaak tot opname zal bijkomend gespecialiseerd advies worden gevraagd aan een arts van een andere discipline. De specialist of arts-assistent in opleiding zal de behandeling en eventuele opname dan verder regelen. Bij een trauma, bijvoorbeeld, kan het zijn dat er een operatie gepland moet worden.

 

Als u moet worden opgenomen in het ziekenhuis

Als u mogelijk opgenomen moet worden, vragen we naar uw kamerkeuze. Dit is om zoveel mogelijk vertraging te vermijden eens de beslissing tot opname effectief genomen is. Van zodra de diagnose en eerste behandeling op de dienst spoedgevallen is afgerond, brengen we u zo snel mogelijk naar uw kamer. Wanneer het aantal bedden in het ziekenhuis beperkt is, kan het zijn dat u wat langer op de dienst spoedgevallen blijft voordat er een kamer beschikbaar is.

Als er een operatie nodig is, dan wordt u gevraagd om de medische vragenlijst in te vullen. De specialist zal u inplannen in het operatierooster.

 

Wie verwittigt u best bij een spoedopname?

 • Wij brengen uw huisarts op de hoogte van uw opname.
 • Door uw opname kunt u tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Verwittig dan zo snel mogelijk de adviserende arts van uw ziekenfonds via het speciaal daarvoor bestemde ziekenfondsformulier ‘vertrouwelijk'. Anders loopt u kans tijdens uw arbeidsongeschiktheid geen uitkering van het ziekenfonds te ontvangen.
 • Als uw spoedopname gevolgd wordt door een hospitalisatie, verwittigt het ziekenhuis uw ziekenfonds.
 • Uw werkgever
 • Patiënten met een particuliere hospitalisatieverzekering verwittigen best hun verzekeringsmaatschappij.